top of page

Vi er teenage- og ungdomsbevægelsen i Apostolsk Kirke i Danmark. Vi ønsker at se unge mennesker handle på deres drømme fra Gud. Vi ønsker at inspirere, ruste og styrke den næste generation af kirkeledere.

!
Vision

Vi ønsker at se en generation af unge mennesker følge Guds kald og være den, han har skabt dem til at være.

 

Gennem møder og netværk opbygger vi et voksende fællesskab af unge og ledere i vores nation. Gud er i gang med noget stort i denne generation, og vi tror på, at nu er det rette tidspunkt at tage handling!

IMG_0686.JPG
IMG_0904_edited.jpg
IMG_6558.JPG
IMG_1051_edited.jpg
Mission

Vores mission er at inspirere, ruste og styrke den næste generation i kirken til at bygge Guds rige.

INSPIRE + EQUIP + EMPOWER = YOUTH ACTIVATED

Vi tilbyder redskaber og relationer for at hjælpe unge ledere med at vokse og udvikle sig (netværksaftener, træning, mentorskab).

Vi arrangerer møder og skaber rum, hvor unge mennesker møder Gud og bliver inspireret til at drømme og være en del af noget større.

INSPIRE

EQUIP

EMPOWER

YOUTH
ACTIVATED

Vi giver dem muligheder for at træde ind i deres kald, mens vi støtter dem - vi vil se dem vokse!

AG OUTCOMES

1

Se antallet af teenagere og unge stige markant i vores lokale kirker.
 • Udvikling af teenage- og ungdomsarbejde i alle kirker

 • Lokal mission og frelse

 • Aktivt discipelskab

 • Samspil mellem det generelle kirkeliv og menigheden

2

Se antallet af ledere i teenage og ungdomsarbejdet stige.

 • Unge mennesker tager ansvar for at lede teenager og ungdomsområder og arrangementer

 • Handler på deres kald

 • Engagerer sig i tjeneste og arbejde i kirken

Se kvaliteten af lederskab og resourcer til næste generation øges.

 • Bedre træning og uddannelse af teenage og ungdomsledere

 • Flere tilgængelige ressourcer til kirker, ledere og unge mennesker.

 • Følelsesmæssig sund ledelse i både krop og sjæl

3

Et nationalt netværk og retning, der giver mulighed for vækst og overgange mellem ungdomsområderne.

 • Indgå i relationer med andre ledere med henblik på at dele ressourcer for at kunne opnå større indflydelse. Sammen at kunne opnå momentum, vækst og håndtere udfordringer i den danske ungdom.

 • Effektive overgange mellem børne- og ungdomsområder (børn, pre-teen, teen, efterskole, gymnasium og efter). Undgå frafald og skabe en lettere indgang til nye kirkefællesskaber for unge, der vender tilbage eller er tilflytter.

 • Forvalte det nødvendige generationsskifte i vores kirkebevægelse.

4

bottom of page